ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒธรรมองค์กร ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส #การท่องเท…

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒธรรมองค์กร ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

❎ No Gift Policy
❎ ไม่รับ และ ไม่ให้ ของขวัญ ของกำนันทุกชนิด
รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกโอกาสและทุกเทศกาล

อย่าพัง เพราะไม่รู้จักพอ คำว่า ‘พอดี’ คือถ้า ‘พอ’ แล้วจะ ‘ดี’ “ชีวิตจะมีความสุข” : พระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว. วชิรเมธี) 😄

ดูโพสต์ต้นฉบับ

เว็บข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองไทยเป็นภาษาอังกฤษ
Comments

comments