ขอเชิญร่วมสวดมนต์ เวียนธัมม์ ข้ามปี ตักบาตรคัมภีร์ ปีเถาะ ณ วัดสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 22.00 น. เ…

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ เวียนธัมม์ ข้ามปี
ตักบาตรคัมภีร์ ปีเถาะ
ณ วัดสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่
วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป
#สวดมนต์เวียนธัมม์ข้ามปี
#ตักบาตรคัมภีร์รับปีเถาะ
#วัดสูงเม่น #แพร่

ดูโพสต์ต้นฉบับ
Comments

comments