ขอเชิญร่วม #ตักบาตรเทโวโรหณะ 30 ตุลาคม 2566 ทั้ง3แห่งของจังหวัดแพร่ ตักบาตรเทโว หมายถึง การทำบุญตักบาตรในวันที่พระพุทธเจ้า…

ขอเชิญร่วม #ตักบาตรเทโวโรหณะ 30 ตุลาคม 2566
ทั้ง3แห่งของจังหวัดแพร่

ตักบาตรเทโว หมายถึง การทำบุญตักบาตรในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกใน วันมหาปวารณา คือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือ วันออกพรรษา คำว่า “เทโว” เรียกมาจากคำว่า เทโวโรหณะ (เทว+โอโรหณ) ซึ่งแปลว่า การลงจากเทวโลก
การตักบาตรเทโว เป็นการระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์เสด็จ หลังจากที่พระองค์แสดงพระอภิธรรมโปรดพระมารดา ทรงจำพรรษาที่นั้นเป็นเวลา 3 เดือน และกลับจากเทวโลก

#สุขทันทีที่เที่ยวเมืองแพร่

ดูโพสต์ต้นฉบับ
Comments

comments