ขอเชิญเที่ยวงานสืบสาน รักษาและพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญา อาภรณ์ และอาหารพื้นถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2566 ณ หอว…

ขอเชิญเที่ยวงานสืบสาน รักษาและพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญา อาภรณ์ และอาหารพื้นถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2566 ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล การจัดนิทรรศการผ้าทออุตรดิตถ์ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และอาหารพื้นถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดรำวงย้อนยุค การประกวดอาหารพื้นถิ่น ประกวดการออกแบบและตัดเย็บด้วยผ้าทอลายพื้นถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
#อุตรดิตถ์365วัน


ขอเชิญเที่ยวงานสืบสาน รักษาและพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญา อาภรณ์ และอาหารพื้นถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2566 ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล การจัดนิทรรศการผ้าทออุตรดิตถ์ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และอาหารพื้นถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดรำวงย้อนยุค การประกวดอาหารพื้นถิ่น ประกวดการออกแบบและตัดเย็บด้วยผ้าทอลายพื้นถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ดูโพสต์ต้นฉบับ
Comments

comments