“ตานสลากก๋วย” ภาษาไทยภาคกลาง เรียกว่า “สลากภัต” เป็นประเพณีเนื่องในพระพุทธศาสนาที่กระทำสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ในภาคเหนือ…

“ตานสลากก๋วย” ภาษาไทยภาคกลาง เรียกว่า “สลากภัต” เป็นประเพณีเนื่องในพระพุทธศาสนาที่กระทำสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ในภาคเหนือจะเรียกประเพณีต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น มีทั้ง ตานสลาก กิ๋นข้าวสลาก กิ๋นก๋วยสลาก กิ๋นสลาก แต่ก็ล้วนหมายถึงประเพณีเดียวกัน
ประเพณีตานก๋วยสลาก มักจัดขึ้นตั้งแต่เดือน ๑๒ เหนือ (สิบสองเป็ง) ถึงเดือนยี่เหนือ หรือตั้งแต่เดือน กันยายน ถึงเดือน ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็น ช่วงที่ชาวบ้านหยุดพักจากทำนา พระสงฆ์ก็จำพรรษาอยู่ในวัด เพราะอยู่ในช่วงเข้าพรรษา ผลไม้มากและกำลังสุก เช่นส้มโอ ส้มเกลี้ยง กล้วย อ้อย และยังเป็นช่วงที่ข้าวเปลือก หรือข้าวสาร ของใกล้หมดยุ้งฉาง จึงเป็นโอกาสอันเหมาะสม มีความเชื่อว่าการตานสลากก๋วย เป็นการทำบุญแก่ญาติผู้ล่วงลับ แสดงถึง ความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของตน และยังอุทิศให้แก่เปรต สัมภเวสี ซึ่งถือว่ามีกุศลแรง
✅ แสดงออกถึงความสามัคคีกันในการมาพร้อมหน้าในบรรดาหมู่ญาติพี่น้อง
✅ เพื่อการทำบุญถึงญาติที่ได้ล่วงลับไปแล้ว
✅ ประเพณีนี้ ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน ของชาวล้านนา ณ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ดอยโกสิยะธชัคคะบรรพต แห่งเมืองโกศัย

#ก๋วยสลาก
#แพร่365วัน

ดูโพสต์ต้นฉบับ
Comments

comments