ธงประจำจังหวัดแพร่ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งครึ่งออกเป็นแถบ ๒ สีตามแนวตั้ง แถบด้านติดคันธงสีเขียว แถบด้านชายธงสีแดง รูปบนผืนธ…

ธงประจำจังหวัดแพร่
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งครึ่งออกเป็นแถบ ๒ สีตามแนวตั้ง
แถบด้านติดคันธงสีเขียว แถบด้านชายธงสีแดง รูปบนผืนธงใช้รูปที่เป็นเครื่องหมายราชการของจังหวัดแพร่ (รูปพระธาตุช่อแฮ ตั้งบนหลังม้า)

สีประจำจังหวัดแพร่ คือ สีเขียว – สีแดง
📌 สีเขียว หมายถึง ความสุข ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
📌 สีแดง หมายถึง ชัยชนะ ความกล้าหาญ ความรักชาติ รักแผ่นดิน ความเข้มแข็ง

https://phrae.m-culture.go.th/th/db_22_phrae_26/242787

ดูโพสต์ต้นฉบับ
Comments

comments