น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ พระมหากรุณาธ…

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

พระมหากรุณาธิคุณค้ำจุนราษฎร์
ไทยเป็นไทเป็นชาติเป็นสยาม
พระปรีชาปราชญ์เปรื่องเรืองพระนาม
ทรงนำไทยเจริญตามเทียมสากล
การศึกษาคมนาคมการปกครอง
ธ ทรงสร้างครรลองทุกแห่งหน
สำนึกในค่าพระคุณองค์ภูดล
สถิตในดวงใจชนมิลืมเลือน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ดูโพสต์ต้นฉบับ
Comments

comments