น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม…

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เปรียบดุจประภัสสรดั่งพรส่อง
เป็นครรลองผองไทยในทั่วหล้า
เฉกพิรุณโปรยพลันจากชั้นฟ้า
พระเมตตายังปกปักรักษ์แผ่นดิน
สถิตแน่นประทับในดวงใจราษฎร์
ทุกยาตรารอยพระบาทแทบทุกถิ่น
ยังฉายชัดพระกรุณาค่าชีวิน
น้อมรำลึกองค์ภูมินทร์นิจนิรันดร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ดูโพสต์ต้นฉบับ




Comments

comments