ประชาสัมพันธ์ ประเพณีตานสลากข้าวหม้อ ประจำปี ๒๕๖๕ | ช่อแฮออนไลน์ สไตล์วิถีชีวิตใหม่

“ประเพณีกิ๋นสลากข้าวหม้อ” เป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแห่งเดียวในประเทศไทย เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันสืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษ เป็นการอุทิศส่วนกุศลไปยังผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และถือเป็นการสะเดาะเคราะห์ นำสิ่งที่ไม่ดีออกไป ซึ่งเชื่อว่าหากมาทำบุญ หรือตานสลากข้าวหม้อแล้ว จะทำให้มีฐานะดีขึ้น

โดยชาวบ้านจะนำหม้อดินเผาบรรจุเครื่องไทยธรรม เช่น ข้าวสาร เกลือ หอม เมี่ยง หมาก ไม้ขีดไฟ อาหารคาว อาหารหวาน ผลไม้ และสิ่งของอื่น ๆ พร้อมกับดอกไม้มัดรวมกับยอดเงิน แล้วถวายพระภิกษุสงฆ์ไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งในทางพระพุทธศาสนา หม้อดินเป็นการสร้างกุศโลบาย ให้ผู้คนได้รู้จักการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท เปรียบชีวิตเหมือนหม้อดิน ที่แตกสลายได้ง่าย ต้องประคับประคองชีวิตให้ดีนั่นเอง

สำหรับงานประเพณีดังกล่าวฯ กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ ใต้ เดือน ๑๑ เหนือ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่

https://fb.watch/f0rdYk7XRr/

ดูโพสต์ต้นฉบับ

เว็บข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองไทยเป็นภาษาอังกฤษ
Comments

comments