#วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย” เพื่อน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอย…

#วันพระราชทานธงชาติไทย
วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย” เพื่อน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ได้ #พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แก้แบบธงชาติสยามจากธงแดงขาวห้าริ้ว โดยเปลี่ยนแถบตรงกลางจากสีแดงให้เป็นสีน้ำเงินขาบและให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้น เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 #106ปีที่แล้ว ต่อมาธงสยามแบบล่าสุดนี้ถูกเรียกว่า #ธงไตรรงค์
=================
ที่มา: Queen Sirikit Museum of Textiles / เฟซบุ๊ก Camp Weerasin

ดูโพสต์ต้นฉบับ
Comments

comments