อบจ.แพร่ประกาศปิดถ้ำผานางคอยเป็นการชั่วคราว หวั่น ดินหินหลุดร่วง ไม่ปลอดภัย อบจ.แพร่ได้ออกประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื…

อบจ.แพร่ประกาศปิดถ้ำผานางคอยเป็นการชั่วคราว หวั่น ดินหินหลุดร่วง ไม่ปลอดภัย
อบจ.แพร่ได้ออกประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวบริเวณถ้ำผานางคอย อำเกอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ชั่วคราวความว่า
ด้วยพื้นที่บริเวณถ้ำผานางคอย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ได้รับผลกระทบจากพายุฝนตก
หนักอย่างต่อเนื่อง มีปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นตินเป็นจำนวนมาก ทำให้ดินอิ่มน้ำไม่สามารถอุ้มน้ำใด้ ส่งผลให้
รากไม้ที่เกาะยืดกับก้อนหินหลุดจากพื้นดิน และทำให้ก้อนหินร่วงลงมาจากหน้าผาทับบันไตทางขึ้นถ้ำผานางคอย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์พายุฝน
สถานการณ์น้ำบำไหลหลาก และตินโคลนถล่ม รวมถึงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว
และเจ้าหน้าที่ จึงปิดการท่องเที่ยวพื้นที่บริเวณถ้ำผานางคอยฯ เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
#อสมทแพร่ #ถ้ำผานางคอย


อบจ.แพร่ประกาศปิดถ้ำผานางคอยเป็นการชั่วคราว หวั่น ดินหินหลุดร่วง ไม่ปลอดภัย

อบจ.แพร่ได้ออกประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวบริเวณถ้ำผานางคอย อำเกอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ชั่วคราวความว่า

ด้วยพื้นที่บริเวณถ้ำผานางคอย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ได้รับผลกระทบจากพายุฝนตก
หนักอย่างต่อเนื่อง มีปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นตินเป็นจำนวนมาก ทำให้ดินอิ่มน้ำไม่สามารถอุ้มน้ำใด้ ส่งผลให้
รากไม้ที่เกาะยืดกับก้อนหินหลุดจากพื้นดิน และทำให้ก้อนหินร่วงลงมาจากหน้าผาทับบันไตทางขึ้นถ้ำผานางคอย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์พายุฝน
สถานการณ์น้ำบำไหลหลาก และตินโคลนถล่ม รวมถึงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว
และเจ้าหน้าที่ จึงปิดการท่องเที่ยวพื้นที่บริเวณถ้ำผานางคอยฯ เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
#อสมทแพร่ #ถ้ำผานางคอย

ดูโพสต์ต้นฉบับ
Comments

comments