เปิดแล้ว 1 กรกฎาคม 2565 ลานสน อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

เปิดแล้ว 1 กรกฎาคม 2565 ลานสน อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

#อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว เปิดการท่องเที่ยว และพักแรม “ลานสน”
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
.
โดยนักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติแนบท้ายประกาศ และ ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 อย่างเคร่งครัด
ดูระเบียบการเข้าอุทยานฯ ได้ที่ >> https://bit.ly/3tZBGDl
.
นักท่องเที่ยวที่สนใจต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. นักท่องเที่ยวทุกท่านจะต้องทำการจองเข้าพื้นที่อุทยานฯ ผ่าน Application QueQ ล่วงหน้าสูงสุดได้ 60 วัน จำกัดจำนวน 150 คน/วัน (จองผ่าน QueQ 102 คน และ Walk in 48 คน)
2. หลังจากที่จองเข้าอุทยานฯ ผ่าน QueQ สามารถจองเต็นท์ และอุปกรณ์เครื่องนอนได้ที่ >> https://nps.dnp.go.th/reservation.php
3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน ได้ที่ >> https://bit.ly/3Nq3hEx จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (หากชื่อไม่พอต่อด้านหลังได้)
.
หมายเหตุ : อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ขอปรับเวลาลงทะเบียนเป็น 08.00 – 13.00 น. หากมาหลังจาก 13.00 น. จะไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนขึ้นลานสนทุกกรณี
.
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 09 5629 9528 , 09 1024 7633
และทาง inbox เพจ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว – Phu soi dao National Park
ดูโพสต์ต้นฉบับ

เว็บข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองไทยเป็นภาษาอังกฤษ
Comments

comments