แสงสุดท้ายที่ภูสอยดาว เห็นช่วงนี้ใครๆ ก็ไปภูสอยดาวกัน เราก็ว่าวุ่นหารูปมาลงมั้ง ไม่ได้ประสบภัยกับเค้านะ เอารูปบรรยากาศยามเย็นมาฝ…

แสงสุดท้ายที่ภูสอยดาว เห็นช่วงนี้ใครๆ ก็ไปภูสอยดาวกัน เราก็ว่าวุ่นหารูปมาลงมั้ง ไม่ได้ประสบภัยกับเค้านะ เอารูปบรรยากาศยามเย็นมาฝาก ให้หายติดถึง

ที่นี่ ภู ส อ ย ด า ว

#derbaag
#เดอะแบก

ดูโพสต์ต้นฉบับ
Comments

comments