ในระหว่างวันที่ 7 – 16 มกราคม ของทุกปี จังหวัดอุตรดิตถ์ได้กำหนดให้มีการจัดงานเพื่อระลึกถึงวีรกรรมของท่าน ถือเป็นงานประจำปีของจัง…

ในระหว่างวันที่ 7 – 16 มกราคม ของทุกปี จังหวัดอุตรดิตถ์ได้กำหนดให้มีการจัดงานเพื่อระลึกถึงวีรกรรมของท่าน ถือเป็นงานประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ เรียกชื่องานว่า “งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด” โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ถือเอาวันที่ 7 มกราคม ของทุกปี เป็นวันเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักฯ
#เที่ยวอุตรดิตถ์Amazingยิ่งกว่าเดิม
#เที่ยวอุตรดิตถ์365วัน
#วันพระยาพิชัยดาบหัก

ดูโพสต์ต้นฉบับ

เว็บข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองไทยเป็นภาษาอังกฤษ
Comments

comments