❌❌ห้ามมมมมม!!! พลาดดดดด!!!❌❌ 📌จังหวัดแพร่ ขอเชิญร่วมสืบสาน ผ้าโบราณของจังหวัดแพร่ 👉เปิดรับสมัคร “ประกวดลายผ้าโบราณเมืองแพร่” …

❌❌ห้ามมมมมม!!! พลาดดดดด!!!❌❌

📌จังหวัดแพร่ ขอเชิญร่วมสืบสาน ผ้าโบราณของจังหวัดแพร่

👉เปิดรับสมัคร “ประกวดลายผ้าโบราณเมืองแพร่” สืบสานขนบธรรมเนียมล้านนา การเย็บปักผ้าและงานปักเย็บ ของแม่เจ้าบัวไหล ชายาของ
เจ้าผู้ครองนครแพร่

💥💥เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และสามารถนำผ้าโบราณเมืองแพร่มาพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นและงานหัตถกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าโบราณเมืองแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

🔉🔉รับสมัครการประกวดลายผ้าโบราณเมืองแพร่ ‼ตั้งแต่ 22 พ.ค. ถึง 26 มิ.ย 66 ‼
📍ผู้เข้าประกวดส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

ดูโพสต์ต้นฉบับ
Comments

comments