📣บอกต่อข่าวดีสําหรับผู้ประกอบการ ร้านค้า ชุมชน ที่กําลังมองหาโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ . 🏖กรมการท่องเที่ยว ร่วมประชาสัมพันธ์โครงกา…

📣บอกต่อข่าวดีสําหรับผู้ประกอบการ ร้านค้า ชุมชน ที่กําลังมองหาโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ
.
🏖กรมการท่องเที่ยว ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการเจ้าบ้านที่ดี New Chapters โครงการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทั่วประเทศ ให้พร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยสามารถร่วมกิจกรรมดังนี้
.
💻กิจกรรมเรียนออนไลน์หลักสูตรการเป็นเจ้าบ้านที่ดี อย่างน้อย 4 หลักสูตร เรียนสะสมได้ไม่บังคับ เรียนจบทําแบบทดสอบผ่าน จะได้
.
✅ใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์
✅ลุ้นรางวัลกว่า 2 แสนบาททุกสัปดาห์
✅ป้ายตราสัญลักษณ์เจ้าบ้านที่ดี
✅เรียนแล้วสามารถสมัครร่วมโปรโมชันกิจกรรมส่งเสริมตลาด ทําประชาสัมพันธ์กับโครงการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย กระตุ้นให้เกิดการเดินทาง เกิดการซ้ือขายจริง
.
➡️รีบสมัคร ต้ังแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2566 ทาง www.อบรมหลักสูตรเจ้าบ้านที่ดี .com
.
💬สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เพจ เจ้าบ้านที่ดี New Chapters หรือ LINE @thaisuperhost
.
#กรมการท่องเที่ยว #กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา #เจ้าบ้านที่ดีNewChaptersPhase2 #ท่องเทียวไทย #การท่องเที่ยว #อบรมฟรี

ดูโพสต์ต้นฉบับ
Comments

comments