Photos from ททท. สำนักงานแพร่’s post

📣📣ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการและภาคเอกชน สนับสนุนและประดับตกแต่งตุงมงคลในหน่วยงาน สถานที่ราชการ สถานประกอบการ โรงแรม
📌โดยสามารถสั่งซื้อตุงมงคลตามรูปแบบและขนาด ดังนี้
👉 ทำด้วยผ้าหม้อฮ่อม ตกแต่งด้วยผ้าทอพื้นเมือง ราคา 399 บาท
👉 ทำด้วยผ้าหม้อฮ่อม ตกแต่งด้วยด้วยจกและวัสดุท้องถิ่น ราคา 299 บาท
👉 ทำด้วยผ้า ตกแต่งด้วยกระดาษและวัสดุท้องถิ่น ราคา 199 บาท
☎️สำหรับการติดต่อสั่งซื้อ ได้ที่ “บริษัทประชารัฐรักสามัคคีแพร่ (วิสาหกิจเพื่อสงัคม) จำกัด” ณ อาคารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ เลขที่ 53/7 หมู่ 7 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ หรือติดต่อเบอร์โทร 080-9926924
#แพร่เมืองแห่งตุง

ดูโพสต์ต้นฉบับ
Comments

comments