Photos from ททท. สำนักงานแพร่’s post

ทุกเย็นวันพุธ ชวนไปเดินเล่นที่ “กาดเมกหวาก”
กาดเมกหวาก ชุมชนร่องซ้อ ตลาดเชิงวัฒนธรรมชุมชน เพื่อการฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี และสร้างวัฒนธรรมใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
🪧กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม
🪧เลือกซื้อสินค้า อาหารของชุมชน
📌ทุกวัน พุธ เวลา 16.00-20.00 น.
📍กาดเมกหวาก ริมกำแพงเมืองเก่าชุมชนร่องซ้อ อ.เมือง จ.แพร่

#ตลาดวัฒนธรรมคนเมือง #ชุมชนร่องซ้อ #วิถีชุมชนคนเมืองแพร่ #เทศบาลเมืองแพร่ #โมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอ

ดูโพสต์ต้นฉบับ
Comments

comments