Photos from ททท. สำนักงานแพร่’s post

🐘ประเพณีแห่น้ำช้าง ปิดท้ายสงกรานต์แพร่ 💦
งานสำคัญของตำบลนาพูน ที่กำหนดจัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 21 เมษายน ของทุกปี ด้วยความร่วมมือจาก อบต.นาพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนที่ยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ เพื่อพัฒนารูปแบบยกระดับการจัดกิจกรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนรองรับนักท่องเที่ยวต่อไป
🕺กิจกรรมมีมหรสพดนตรี ซุ้มอาหารท้องถิ่น อุโมงค์น้ำถนนข้าวเปี๋ยน สินค้า OTOP ตลอดทั้งวันจนถึงค่ำ
📍พิกัด ; บ้านวังลึก ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
↪️งานมีวันสุดท้ายแล้ว ตามมายังทันเน้อ

ดูโพสต์ต้นฉบับ
Comments

comments