Photos from สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่’s post

จังหวัดแพร่ โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “#แรลลี่จักรยาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว”
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่

ในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566 ณ อุทยานแห่งชาติ ลิลิตพระลอ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
#เปิดรับสมัคร วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

#สมัครฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับสมัครเพียง 200 ท่าน เท่านั้น!

ดูโพสต์ต้นฉบับ




Comments

comments