Photos from เที่ยวให้ยับ : Crazy Journeys’s post

เตรียมตัวออกเดินทางได้ ททท. เปิด “เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง Happy Link Thailand’s Dream Destinations ภายใต้ โครงการ The LINK Local to Global” เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค ด้วยการนำเสนอภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ผ่านสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่พัฒนาและยกระดับในมุมมองใหม่
คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวถึงความเป็นมารวมถึงเชิญชวนนักท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ผ่านเส้นทางท่องเที่ยว 15 พื้นที่เชื่อมโยง จำนวน 30 เส้นทาง ทั้ง 5 ภูมิภาค พร้อมผลักดันสู่การเป็น 1 ในหมุดหมายใหม่ที่จะสร้างคุณค่าและประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สร้างความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชน ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ ซึ่งจะสามารถสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนตลอดทั้งปี และก่อให้เกิดรายได้สู่เศรษฐกิจ สังคม และชุมชนอีกด้วย
– เส้นทางเชื่อมโยง : จังหวัดแพร่ คู่กับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านการเชื่อมโยงเรื่องราวของแฟชั่นงานผ้า Craft & Kram ผ้าหม้อห้อมซึ่งเป็นสินค้า GI ของจังหวัด เชื่อมโยงกับ “ผ้าพิมพ์ลายพื้นเมืองโขมพัสตร์”
– เส้นทางเชื่อมโยง : จังหวัดเพชรบุรี คู่กับ จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการเชื่อมโยงเรื่องราวเส้นทางท่องเที่ยว The Royal Route “เที่ยวพริบพรีภิรมย์” ชิมขนม ชมวัง ฟังเสียงคลื่น กับ กิจกรรมล่องเรือชมแม่น้ำปิง“ภิรมย์นาวา”พร้อมจิบชา afternoon tea
– เส้นทางเชื่อมโยง : จังหวัดจันทบุรี คู่กับ จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านการเชื่อมโยงเรื่องราวของเส้นทางอาหาร เมนูสมุนไพรประจําถิ่น ที่มีชื่อเสียงประจําจังหวัดจันทบุรี อาทิ การนำกระวานมาเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหาร เชื่อมโยงกับ อาหารถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับสัญลักษณ์ ‘บิบ กูร์มองด์’ จากมิชลินไกด์ ปี 2566
– เส้นทางเชื่อมโยง : จังหวัดนครพนม คู่กับ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านการเชื่อมโยงด้วยความศรัทธา ความเชื่อ ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของงานประเพณีบวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม และงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุยามค่ำคืน จังหวัดนครศรีธรรมราช
.
ป่ะ!! พร้อมแล้วก็ชวนเพื่อนออกเดินทางไปสนุกด้วยกัน
นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เส้นทางท่องเที่ยว 15 พื้นที่เชื่อมโยง จำนวน 30 เส้นทาง
ได้ที่ www.tourismthailand.org

ดูโพสต์ต้นฉบับ
Comments

comments