Photos from เที่ยวไปกับป๊อบ’s post

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 09.09 น.

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติประวัติ และพิธีสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุรสีห์วิศิษฐ์ศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร) อดีตเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติ คุณความดีของ เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐ์ศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร) อดีตเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างแพร่หลาย และเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์บ้านเจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร) บ้านเลขที่ 360 ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

#อำเภอลับแล
#ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
#เที่ยวลับแล
#เที่ยวไปกับป๊อบ

ดูโพสต์ต้นฉบับ
Comments

comments