Photos from แพร่มาราธอน Phrae Marathon’s post

แผนผังวันงานนะคะ

ภาพแรก เป็นแผนที่เส้นทางวิ่ง
ภาพที่ 2 เป็นแผนผังมุมกว้างแสดงที่จอดรถนะคะ
ภาพที่ 3 เป็นแผนผังบริเวณงานที่ลงทะเบียนรับเรซคิทค่ะ

หลักฐานในการรับเรซคิท: ใช้บัตรประจำตัวประชาชนนะคะ ในกรณีที่รับแทนเพื่อน ใช้สำเนาหรือรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของเพื่อนมาแสดงค่ะ
#PhraeMarathon

ดูโพสต์ต้นฉบับ

เว็บข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองไทยเป็นภาษาอังกฤษ
Comments

comments