Photos from แพร่โพสต์ แพร่ ทุกโพสต์ ที่โดนใจ’s post

งดงาม จแพร่จัดงานแสดงแสง สี เสียง “เล่าขานตำนานเมืองลอง”
กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

วันนี้(20 ต.ค.2566) เวลา 19.00 น. ที่วัดศรีดอนคำ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ นายชุติเดชมีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานแสดงแสง สี เสียง “เล่าขานตำนานเมืองลอง” ประจำปี 2566 ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “วิถีเมืองลอง” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดแพร่ ตามนโยบายของรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายคนไทยเที่ยวไทยและคนต่างชาติเที่ยวไทยโดยใช้มรดกทางวัฒนธรรม เป็นทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นซึ่งปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(Creative Tourism) คือ การท่องเที่ยวที่แสวงหา การเพิ่มประสบการณ์โดยตรงจากการสัมผัสวิถีวัฒนธรรมของชุมชน

เมืองลองหรืออำเภอลอง จังหวัดแพร่ ถือเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี ประกอบด้วยต้นทุนทางศิลปะวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ในด้านภาษา การแต่งกายและอาหารถิ่น จังหวัดแพร่จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จัดการแสดงแสง สี เสียง “เล่าขานตำนานเมืองลอง” โดยในส่วนของการแสดงในงานจะแบ่งเป็น 7 องค์ได้แก่คนเมืองลองมาจากไหน ตำนานพระนางจามเทวีมาเมืองลอง ผ้าตีนจกมรดกของคนเมืองลอง ตำนานระฆังระเบิด เหล็กดี เหล็กเมืองลอง ดุริยดนตรีของเมืองลอง และการนมัสการพระธาตุห้วยอ้อ ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับจังหวัดแพร่นำเสนอความน่าสนใจเชื่อมโยงผ่าน Soft Power ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอลองเช่น Food Fashion Festival สร้างแรงจูงใจให้เกิดการเดินทางสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่า รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับพื้นที่เป็นการประชาสัมพันธ์ เมืองลอง และจังหวัดแพร่ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างการรับรู้ว่า แพร่มีอัตลักษณ์ที่งดงามไม่แพ้พื้นที่ใดในประเทศอีกด้วย

ดูโพสต์ต้นฉบับ
Comments

comments