Photos from แพร่โพสต์ แพร่ ทุกโพสต์ ที่โดนใจ’s post

เปิดแล้ว “กาดเมกหวาก”บรรยากาศสุดชิลทุกเย็นวันพุธ
ด้วยวันนี้มีประชาชนชาวจังหวัดแพร่และนักท่องเที่ยวมาเดินเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าจับจ่ายใช้สอยกันเป็นจำนวนมากโดยมีร้านค้ามาจำหน่ายสินค้าของกินต่างๆหลายสิบร้านค้า เลยทีเดียว
โดยวันนี้ได้มีการจัด
พิธีเปิดโครงการย่านวัฒนธรรมชุมชนและการฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี และสร้างวัฒนธรรมใหม่เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ “กาดเมกหวาก”
วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการย่านวัฒนธรรมชุมชนและการฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี และสร้างวัฒนธรรมใหม่เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ “กาดเมกหวาก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับตลาดชุมชน ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนและประชาชนในพื้นที่ฯ

ดูโพสต์ต้นฉบับ

เว็บข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองไทยเป็นภาษาอังกฤษ
Comments

comments