Photos from TAT Academy’s post

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) ร่วมกับ สำนักงาน ททท. ในประเทศทั้ง 5 ภูมิภาคได้จัดการอบรมภายใต้ธีม Brighter Future for Tourism Business ที่มองเห็นโอกาสสดใสในการทำตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยผ่านการใช้เครื่องมือ Digital Marketing เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับความรับความรู้ความเข้าใจเครื่องมือดิจิทัลและใช้ทำการตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับพื้นที่ภาคเหนือ
📍จังหวัดแพร่ | วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมแพร่นครา อ.เมือง จ.แพร่
🪧 เวลา 09.00-16.00 น.

#TATAcademy #BrighterFutureForTourismBusiness

ดูโพสต์ต้นฉบับ
Comments

comments