Photos from TNN EARTH’s post

Environment: ทำความรู้จักต้นสักที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีอายุถึง 1,500 ปี กับต้นสักใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ ที่บ้านปางเกลือ หมู่ที่ 4 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
.
ต้นสักใหญ่ อายุกว่า 1,500 ปีนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ ที่บ้านปางเกลือ หมู่ที่ 4 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ โดยอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติ ที่มีทรัพยากรอันล้ำค่าที่ปรากฏเพียงหนึ่งเดียวในโลก ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นอันดับ 1 สุดยอดต้นไม้มหัศจรรย์ของไทย ถูกค้นพบเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2470 มีลำต้นเส้นรอบวง 10.22 เมตร ความสูง 38.50 เมตร ถนนเส้นทางเข้าอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ มีต้นไม้ปกคลุมตลอดเส้นทาง โดยเฉพาะต้นสักที่เรียงรายเป็นทิวสองฝั่งข้างทาง ถือเป็นแหล่งไม้สักธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้
.
การบำรุงรักษาต้นสักใหญ่ ตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรต้นสักใหญ่เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2541 ว่า ” ให้ช่วยกันบำรุงดูแลรักษาต้นสักใหญ่ ให้มีอายุยืนนานเท่าที่จะทำได้ ” กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้สนองพระราชเสาวนีย์ดังกล่าว แต่งตั้งคณะกรรมการบำรุงรักษาต้นสักใหญ่ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน ทำให้ต้นสักใหญ่เจริญเติบโตและเเข็งแรงสมบูรณ์ และภายในบริเวณต้นสักใหญ่ มีต้น “สักสมเด็จ” ซึ่งเป็นต้นสัก ที่สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงปลูกไว้เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรต้นสักใหญ่ปัจจุบันเจริญงอกงามและพร้อมเป็นแม่ไม้ที่สำคัญของอุทยานฯ ต่อไป ต่อมาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “มเหสักข์” หมายถึง “เทวดาผู้ใหญ่” เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่พสกนิกรชาวไทยมาจวบจนปัจจุบัน

ที่มา : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
ภาพ: ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
_____
#TNNEARTH #weather #ต้นไม้ #มเหสักข์ #ต้นสัก #สิ่งแวดล้อม #ธรรมชาติ #ป่าไม้
_____
ติดตามข่าวสภาพอากาศ และเช็กจุดฝนตก น้ำท่วม ถนนรถติด ผ่าน TNN EARTH
Website : https://bit.ly/3MXvq5I
Youtube : https://bit.ly/3MZUVmK
TikTok : https://bit.ly/3naJL4p
Facebook : https://bit.ly/3bxVMy0
Line : https://lin.ee/rPHmFpD

ดูโพสต์ต้นฉบับ
Comments

comments