Photos from Wi Sang’s post

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 : 10.00 น.
✴️ วิน : วศิน พรพงศา CHAMP GOLDEN SONG 3 เดินทางมาถึงอุตรดิตถ์แล้ว มาถึงก่อนกำหนดการแสดงคอนเสิร์ต มหากุศล URU GRAND PARTY & MUSIC = 1 วัน

✴️ เพื่อทำกิจกรรมการกุศล
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=939075770794162&id=100040752438152

🌷 ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สร้างความสุข สอนทักษะ อารมณ์การขับร้องเพลงให้กับผู้สูงอายุ 2 แห่ง

1️⃣ โรงเรียนลำดวนวัยใส โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคอรุม เทศบาลตำบลคอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=939097734125299&id=100040752438152

2️⃣ วิทยาลัยนิรชรา สูงวัยอย่างมีศักดิ์ศรี ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=939118144123258&id=100040752438152

🌷 ร่วมกับมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ เป็นฑูตจิตอาสา สร้างสาธารณกุศล มอบรถวิลแชร์จำนวน 23 คัน ถุงยังชีพ 120 ชุด ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพลภาพ ยากไร้ 2 แห่ง

1️⃣ ณ อบต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
– มอบรถวิลแชร์แก่ผู้ทุพลภาพ จำนวน 17 คัน
– มอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ 61 ชุด
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=939133497455056&id=100040752438152

2️⃣ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
– มอบรถวิลแชร์แก่ผู้ทุพลภาพ จำนวน 6 คัน
– มอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ 65 ชุด
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=939148167453589&id=100040752438152

ดูโพสต์ต้นฉบับ
Comments

comments