Timeline photos

#อุตรดิตถ์
💚 วัดดอนสัก อ.ลับแล
วิหารสร้างด้วยไม้สักเพียงต้นเดียวที่ขึ้นอยู่บนเนินสูงตามธรรมชาติ ชมบานประตูวิหารที่แกะสลักอย่างสวยงามศิลปะเชียงแสนผสมสุโขทัย

💚 วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล
วัดตั้งอยู่บนเนินเขาเต่า มีความเชื่อกันว่า หากได้มาสักการะบูชาพระแท่นศิลาอาสน์แล้ว จะได้รับอานิสงส์สูงสุด

💚 วัดพลอยสังวรนิรันดร์ อ.ทองแสนขัน
วัดที่สถาปัตยกรรมสวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมธาติ ประดิษฐานองค์พระสาระสุทธีมุนีนาถพระพุทธรูปปางนาคปรกองค์ใหญ่ที่สุดของจังหวัด กราบไหว้สักการะช่วยเสริมสิริมงคลและโชคลาภ

💚 วัดท่าถนน อ.เมืองฯ
วัดประดิษฐานหลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยเชียงแสน ผู้คนมักกราบไหว้ขอพรเรื่องการเงินและการ


#อุตรดิตถ์
💚 วัดดอนสัก อ.ลับแล
วิหารสร้างด้วยไม้สักเพียงต้นเดียวที่ขึ้นอยู่บนเนินสูงตามธรรมชาติ ชมบานประตูวิหารที่แกะสลักอย่างสวยงามศิลปะเชียงแสนผสมสุโขทัย

💚 วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล
วัดตั้งอยู่บนเนินเขาเต่า มีความเชื่อกันว่า หากได้มาสักการะบูชาพระแท่นศิลาอาสน์แล้ว จะได้รับอานิสงส์สูงสุด

💚 วัดพลอยสังวรนิรันดร์ อ.ทองแสนขัน
วัดที่สถาปัตยกรรมสวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมธาติ ประดิษฐานองค์พระสาระสุทธีมุนีนาถพระพุทธรูปปางนาคปรกองค์ใหญ่ที่สุดของจังหวัด กราบไหว้สักการะช่วยเสริมสิริมงคลและโชคลาภ

💚 วัดท่าถนน อ.เมืองฯ
วัดประดิษฐานหลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยเชียงแสน ผู้คนมักกราบไหว้ขอพรเรื่องการเงินและการงาน

ดูโพสต์ต้นฉบับ
Comments

comments