แอ่วกาดพระนอนกั๋นเจ้า

สงกรานต์เมืองแป้ แวะมาแอ่วกาดพระนอนกั๋นหนาเจ้า
แอ่วกาดม่วนงัน ป๊ะกั๋นอู้จ๋า แต่งหย้องเสื้อผ้า เตี่ยวซิ่นคัวงาม
กำกิ๋นจ๊าดหลาย ซื้อขายติดต๋าม ของดีของงาม นักแต้
ขอเจิญมาแอ่ว บ้านเฮาเมืองแป้ มากอยมาแล ตี้กาดพระนอน
คนแป้เฮานี้ ยินดีฮับต้อน มากาดพระนอน ปะกั๋นเน้อเจ้า
ดูโพสต์ต้นฉบับ
Comments

comments