ไฮโดรควิโนน สารอันตราย เร่งผิวขาว – Jaslyn

วันเสาร์ตี้ 15 นี้เจ้า เนื่องในโอกาสเสาร์สงกรานต์นอกจากกิจกรรมสรงน้ำพระแล้ว
กาดพระนอนยังมีกิจกรรมดีๆ จากการสนับสนุนของ บ.จัสลินเซนส์ จำกัด
กิจกรรม “อยากรู้ไหม ครีมที่ใช้ปลอดภัยจากไฮโดรควิโนน หรือเปล่า?”
โดยสามารถนำครีมทาหน้าตี้ท่านใช้ เอามาหื้อตรวจสารไฮโดรควิโนนได้ฟรีเจ้า รับจำนวนจำกัด 40 ท่านแรก ตะอั้นเจ้า !!!
ไฮโดรควิโนน (Hydroquinone) เป็นสารต้องห้าม ที่อย.ประกาศห้ามใส่ในเครื่องสำอางเด็ดขาดแต่ในปัจจุบันก็ยังมีการตรวจพบว่ามีหลายเจ้าที่ไม่จริงใจแอบใส่เจ้าสารตัวนี้
ดูโพสต์ต้นฉบับ
Comments

comments