Timeline photos

😊 เฮามาฮ่วมกั๋นรณรงค์กั๋นหนาเจ้า 😊
“ขับขี่ปลอดภัย ฮ่วมใจ๋ลดความเร็วในเขตชุมชน”
เนื่องจากมะเดี่ยวนี้ รถยนต์ก็นัก มอเตอร์ไซค์ก็หลาย ตี๋ขับผ่านเส้นชุมชนพระนอน ซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ มีสี่แยกติดๆกันหลายแยก แถมมีตึงคนเฒ่าย่างช้า เข่าบ่ดี ละอ่อนน้อย และน้องหมาต๋ามถนนแหม ชาวชุมชนพระนอนจึงขอความฮ่วมมือค่อยๆขับขี่หนาเจ้า ขับขี่กั๋นช้าๆ ชะลอความเร็ว บ่ดีปุ้งลงเนินมาไว เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่เอง ผู้สัญจรไปมา รวมถึงคนในชุมชนเจ้า
ด้วยความปรารถนาดีจาก กาดพระนอน เจ้า
😘 ช่วยแชร์กั๋นนักๆหนาเจ้า เพื่อเป๋นการเตือนใจ ลดการเกิดอุบัติเหตุ
#กาดพระนอน #SlowDriveSaveLife
ดูโพสต์ต้นฉบับ
Comments

comments