ประกาศ : กฏระเบียบ ข้อปฏิบัติสำหรับพ่อค้า-แม่ค้ากาดพระนอน

กฏระเบียบ ข้อปฏิบัติสำหรับพ่อค้า-แม่ค้ากาดพระนอน

  1. ไม่วางโต๊ะ แผงขายของ ร่ม ฯลฯ ก่อนจะปิดถนน (15.00 น.) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
  2. ไม่ชักชวน ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง มาขายของโดยแทรกลงข้างตัวเอง เป็นการเอาเปรียบผู้มาขายใหม่ – ขายเก่า
  3. เมื่อไม่มาขายของกรุณาแจ้งให้คณะผู้ดำเนินการกาดพระนอนทราบด้วย ห้ามให้คนอื่นมาขายแทน
  4. ไม่มาขายของ 2 เสาร์ โดยไม่มีเหตุผลอันควรถือว่าท่านสละสิทธิ์ ทางกาดพระนอนจะจัดผู้ขายใหม่มาลงแทน
  5. ไม่ขายของนานแล้ว (หลายเดือน) จะมาลงที่เดิมไม่ได้
  6. ขายของเสร็จแล้ว ให้เก็บขยะ เช่น เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เศษใบตอง ฯลฯ ใส่ในภาชนะรองรับที่จัดไว้ให้
  7. หากกลับก่อน เลื่อนป้ายออกและให้เลื่อนกลับที่เดิม
  8. ขอให้พ่อค้า แม่ค้า แต่งกายด้วย ผ้าพื้นเมือง เพื่อเป็นเอกลักษณ์
  9. ไฟฟ้า ให้ใช้เฉพาะแสงสว่างเท่านั้น ห้ามนำมาใช้ประกอบการหรือใช้อย่างอื่น

หมายเหตุ หากพ่อค้า-แม่ค้าคนใดฝ่าฝืนข้อปฏิบัติ ข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ทางคณะผู้ดำเนินการกาดพระนอน มีสิทธิที่จะให้ท่านเลิกขายของได้

15326391_1106947412751829_1839522730360441691_n

ขอความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าปฏิบัติตามกติกา ของกาดตวยคับ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่เอาเปรียบพ่อค้าแม่ค้ารายอื่นที่รอคิวเข้ามาขายคัวอยู่คับ”