สัญลักษณ์กาดพระนอน

กาดพระนอนตั้งแต่เริ่มเดิมทีไม่ได้มีสัญลักษณ์ใดๆ จนเมื่อประมาณปี 2557 ได้มีการจัดทำเสื้อกาดพระนอนขึ้นเป็นครั้งแรก โดยทำเป็นรูปกระต่ายยืนคู่กับตู้ไปรษณีย์กาดพระนอน ซึ่งตู้ไปรษณีย์จัดว่าเป็น land mark จุดนึงของกาดพระนอน ส่วนกระต่ายนั้นต้องการให้สื่อถึงคนในชุมชนกาดพระนอน ในมุมน่ารักๆและเป็นกันเองเหมือนกันกระต่าย หลังจากนั้น จึงได้เกิดความคิดว่า กาดพระนอนน่าจะทำสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมายของกาดพระนอนเอง จึงได้ทำเป็นรูปกระต่ายสวมเสื้อหม้อฮ่อม ยืนจับมือ ล้อมกันเป็นวงกลม ซึ่งเสื้อหม้อฮ่อมจัดได้ว่าเป็นผ้าพื้นเมืองที่สำคัญของจังหวัดแพร่ ส่วนการยืนล้อมจับมือนั้น สื่อถึง ความร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคีของชาวกาดพระนอน ที่ช่วยกันสร้างให้เกิดกาดพระนอนกาดจิตอาสาขึ้นมา (ถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่ากระต่ายแต่ละตัวนั้นไม่ได้เหมือนกันทุกตัวซะทีเดียว เพราะต้องการสื่อให้ว่า แม้ทุกคนจะมีความแตกต่าง ก็สามารถรวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้) สุดท้ายนี้ ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ต้องขอขอบคุณทุกๆคน ที่ช่วยอุดหนุนกาดพระนอน จนกลายเป็น สถานที่ท่องเที่ยวขนาดย่อมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่

กาดพระนอน-แบรนด์